Adatvédelmi nyilatkozat

Alkalmazási terület

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Techem Kft. www.techem.hu címen található internetes oldalára és az ezen az internetes oldalunkon gyűjtött adatokra vonatozik. Más szolgáltatók internetes oldalaira, pl. akikre linkek mutatnak, az ottani adatvédelmi tájékoztatások és nyilatkozatok vonatkoznak.

Kérjük, a Techem Kft. weboldalának használata előtt figyelmesen olvassa végig ezt az adatvédelmi tájékoztatót. Az adatvédelmi tájékoztatóban többek között elmagyarázzuk, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, és miként állítjuk be a sütiket. A Techem Kft. weboldalának használatával Ön elfogadja ezeket a szabályokat.

Adatvédelem

A Techem Kft. nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a jogszabályokban, illetve a jelen az adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Webhelyünk használatához főszabályként nincs szükség személyes adatok megadására. Ha az oldalainkon személyes adatok (például név, megszólítás vagy e-mail-címek) megadására kerül sor, ez lehetőség szerint mindig önkéntes alapon történik. A megadott adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten (például e-mailes kommunikációban) történő adatátvitel biztonsági réseket rejthet magában. Az adatok nem védhetők meg tökéletesen a harmadik felek általi hozzáféréstől.

Az adatvédelemért felelős szervek

Az internetes oldalunkat felkereső látogatók személyes adatainak kezeléséért felelős szervek:

Techem Kft.
Tófalvi György
1134 Budapest
Váci út 45., A/7.

valamint annak társult vállalkozásai.

Hosztolás

Az internet elérést műszaki szolgáltatóként a SysEleven GmbH biztosítja a Techem Kft. anyavállalatának megbízása alapján és előírásai szerint.

Mi a személyes adat?

A „személyes adat“ az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Milyen információkat gyűjtünk? Hogyan használjuk fel azokat?

A közvetlenül Öntől kapott személyes adatok

A személyes adatok gyűjtése ezen a weboldalon keresztül történik, és azokat tároljuk, amennyiben az adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja önként, pl. regisztráció, űrlapok kitöltése, e-mailek küldése vagy a Techem részére adott megbízása során. Ezeket az adatokat a mindenkori meghatározott, vagy a kérésből adódó célokra használjuk. Az adatokat a Techem kizárólag saját maga reklámozására, promóciós célból használhatja (a saját ajánlatok reklámozását is beleértve). Ezenfelül a nekünk átadott személyes adatokat marketing, piackutatási és ügyfélszolgálati célokra és kapcsolatfelvétel céljából használjuk. Adott esetben kérjük, hogy vegyen részt felmérésekben, amelyeket a saját marketing-, piackutatás- vagy közvélemény-kutatásunk céljából végzünk. A harmadik félnek történő átadásra – amely során a Techem Kft. társult vállalkozásai ebben az értelemben nem jelentenek harmadik feleket – kizárólag akkor kerülhet sor, ha az szerződésteljesítéshez szükséges.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapon megkeresést küld nekünk, az információkérő űrlapon megadott adatokat, ideértve az Ön által megadott elérhetőségeket is, a megkeresés feldolgozása céljából és további kérdések esetére elmentjük. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A honlapunkon keresztül automatikusan gyűjtött személyes adatok

A Techem internetes oldalára történő minden belépéskor, illetve egy e-mail fogadásakor és az abban található linkek bármelyikére történő rákattintáskor a Techem automatikusan bizonyos információkat gyűjt Önről, függetlenül attól, hogy Ön igénybe veszi-e a szolgáltatásainkat.

A Techem a weboldal felkeresésekor kizárólag a lekérdezést végző számítógép rövidített IP címét, illetve azt a weboldalt tárolja el, amelyről Ön a mi weboldalunkra érkezett. Az oldalon tett látogatás alatt a hozzáférés napja, a lekérdezett fájlok nevei, az URL, a HTTP válaszkód, a hozzáférési státusz, valamint a kapcsolat keretében továbbított bájtok száma kerül eltárolásra. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, miközben minden egyes felhasználó névtelen marad.

etracker

Weboldalunk az etracker elemző szolgáltatást használja. A szolgáltatást az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Németország nyújtja. Ezekből az adatokból álnév alatt felhasználói profilok állíthatók össze. Ehhez sütiket is felhasználhatunk. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket az oldal látogatójának web-böngészője egy átmeneti tárhelyen tárol. A sütik lehetővé teszik az Ön böngészőjének újbóli felismerését. Az etracker technológiával gyűjtött adatokat az érintett személy kifejezett beleegyezése nélkül nem használjuk fel arra, hogy a weboldal látogatóját személy szerint azonosítsuk, és a személyes adatokat nem kapcsoljuk össze az álnév viselőjével.

Az adatgyűjtés és -tárolás jövőbeli hatállyal bármikor megtiltható.

Amennyiben látogatói adatainak jövőbeni gyűjtése és -tárolása ellen tiltakozni kíván, az alábbi hivatkozáson fogadhatja el az etracker opt-out sütijét, aminek eredményeként az etracker a jövőben nem gyűjti, és nem tárolja a böngészője látogatási adatait: https://www.etracker.de/privacy?et=BuEVsb

Ehhez az etracker beállít egy „cntcookie" opt-out sütit. Amíg a tiltakozást fenn kívánja tartani, kérjük, ne törölje ezt a sütit. További információt az etracker adatvédelmi rendelkezéseiben talál: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

Sütik

A weblapok részben úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem tesznek kárt számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. Ezek a sütik abban segítenek, hogy kínálatunkat felhasználó-baráttá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket a számítógépe tárol és a böngészője ment.

Az általunk használt legtöbb süti úgynevezett „munkamenet” süti. Ezek az oldal látogatásának befejezése után automatikusan törlődnek. A többi süti addig marad az eszközén, ameddig Ön azokat nem törli. A sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor újra felismerjük a böngészőjét.

A böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és a sütiket csak egyes esetekben engedélyezze, bizonyos esetekre vonatkozóan vagy általánosan letilthatja a sütik fogadását, valamint aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha nem engedélyezi a sütik használatát, akkor az korlátozhatja webhelyünk használhatóságát.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója úgynevezett szerver naplófájlokban gyűjti és tárolja az információkat, melyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít felénk. Ezek a következők:

 • a böngésző típusa és verziója
 • a használt operációs rendszer
 • "Referrer URL" (előzőleg megtekintett oldal)
 • IP cím
 • a hozzáférő számítógép hosztneve
 • a szerverlekérdezés ideje

Fenntartjuk az adatok utólagos ellenőrzésének jogát, amennyiben jogellenes használatra utaló konkrét gyanú merül fel.

SSL titkosítás

Az oldalt biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében, mint pl. az Ön által nekünk mint az oldal üzemeltetőjének küldött megkeresések, SSL titkosítási eljárás alkalmazásával védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. A titkosított kapcsolat onnan ismerhető meg, hogy a böngésző állapotsávján lakatot ábrázoló ikon jelenik meg, a címsor pedig a „http://” előtag helyett „https://” előtaggal kezdődik. Az SSL titkosítás aktiválása esetén az Ön által nekünk küldött adatokhoz nem férhet hozzá harmadik fél.

Felvilágosítási, törlési, letiltási jog

Ön bármikor jogosult díjmentesen felvilágosítást kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és átvevőjéről, az adatfeldolgozás/-kezelés céljáról, valamint jogosult az adatok helyesbítésére, letiltására vagy törlésére. Ezzel, valamint a személyes adatok témájával kapcsolatos további kérdéseket érintően bármikor fordulhat hozzánk a lent megadott címen, vagy e-mailben a techem@techem.hu címen.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatóság felé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400
Telefax: +36 1 0391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kéretlen reklám e-mailek

Határozottan tilos az impresszum-kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott elérhetőségeket nem kifejezetten kért reklámok és tájékoztató anyagok küldésére felhasználni. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogi lépések megtételének jogát, amennyiben rekláminformációk kéretlen küldése történik, akár spam mailek formájában.

Hozzájárulás

 • Bizonyos körülmények között meg kell szereznünk az Ön hozzájárulását a személyes adatainak meghatározott tevékenységekkel összefüggésben végzett kezeléséhez. Aszerint, hogy az adatok pontosan mihez szükségesek, az ilyen hozzájárulásoknak kifejezettnek kell lenniük („opt-in”).
 • A GDPR 4. cikk 11. bekezdése szerint a hozzájárulás („opt-in”) „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”. Egyszerűbben megfogalmazva, ez a következőket jelenti:
 • Önnek önkéntesen kell hozzájárulást adnia, anélkül, hogy bármilyen formában nyomást gyakorolnánk Önre;
 • Tudnia kell, mihez adja a hozzájárulását – ezáltal meggyőződhetünk arról, hogy kielégítő tájékoztatást nyújtottunk Önnek;
 • Egyértelmű megerősítő cselekedet formájában kell megadnia a hozzájárulását. Ehhez valószínűleg felkínálunk Önnek egy olyan mezőt, amelyet be kell jelölnie, hogy ez a feltétel egyértelműen és félreérthetetlenül teljesüljön.

 

Nálunk az Ön biztonsága a legfontosabb!

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől és a visszaéléstől, a technikai és szervezési biztonsági intézkedések széles körét valósítjuk meg, ezeket rendszeresen ellenőrizzük, és a mindenkori megfelelő technikai szinten tartjuk.

Amennyiben az Ön adatainak kezelése a központi adatkezelés keretében az ügyfélszolgálat javítása céljából vagy műszaki okokból a Techemen belül történik, akkor megfelelő intézkedések útján biztosítjuk ügyfeleink adatvédelmi jogi érdekeinek az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései szerinti figyelembe vételét. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy megragadunk minden lehetséges intézkedést a biztonságos adattovábbítás biztosítása érdekében. Mindazonáltal az interneten keresztül történő adattovábbítás nem tökéletesen biztonságos. Ezért a weboldalunkra továbbított adatok biztonságát nem tudjuk garantálni.

Az adatvédelmi irányelveink változása esetén a változásokat ezen az oldalon nyilvánosságra hozzuk. Így Ön mindig tájékozódhat róla, hogy milyen információkat gyűjtünk, és azokat miként használjuk fel.

Írásbeli kérelem alapján szívesen tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önre vonatkozóan.

Az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit is szívesen fogadjuk.

Adatvédelmi felelős

Techem Kft.
1134 Budapest
Váci út 45., A/7.
Ezenkívül adatvédelmi felelősünkhöz, dr. Auth Judithoz is fordulhat a techem@techem.hu címre elküldött e-mailben.

Adatvédelmi tisztviselő

Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda
1122 Budapest, Maros u. 12.
dpo@bogsch.hu

Ugrás a lap tetejére