A jelenlegi helyzetben munkatársaink egészsége elsődleges szempont a Techem számára. Ugyanez vonatkozik a lakástulajdonosok és bérlők egészségének védelmére is, akiknek lakásaiban szerződéses kötelezettségeinket teljesítve szerelést és leolvasást kell elvégeznünk, valamint megrendelőinkre, szerződéses partnereinkre, beszállítóinkra is. Továbbra is együttes erővel kell fellépnünk és mindent megtennünk azért, hogy a koronavírus okozta járványveszély megszűnjön.

Ezen ok miatt a lakásokban átmenetileg – a folyosókon, a pincékben vagy a nem lakott helyiségekben végzett munkákon kívül – csak olyan feladatokat végeztünk el, amelyek a biztonsági szabályok betartásával megvalósíthatók voltak. Munkatársaink folyamatosan ügyeltek a távolságtartási és higiéniai szabályok betartására. Ugyanakkor a lakók és munkatársaink védelme érdekében felkészültünk arra, hogy a további feladatokat egyértelműen meghatározott egészségvédelmi és higiéniai szabályok mellett ismét el tudjuk végezni.

Jelenleg Techem olyan leolvasásokat is végez, amelyek rádió távleolvasással nem valósíthatók meg, illetve szerelési megbízásokat teljesítünk lakásokban is, feltéve, hogy a munkavégzéssel a lakók kifejezetten egyetértenek és szerelőink a helyszínen a szükséges szabályokat be tudják tartani:

Szerelőink és leolvasóink jelenleg kötelesek a hatósági higiéniai és távolságtartási szabályokat a legszigorúbban betartani, az épületekbe és lakásokba kizárólag az orrt és szájat takaró maszkban léphetnek be. Erre rendszeresen felhívjuk kollegáink figyelmét. Minden munkatársunk rendelkezésére áll kézfertőtlenítő a szolgálati gépkocsikban. Természetesen kötelesek megfelelő távolságot tartani a lakóktól, a lehető legkevesebb tárgyat megérinteni a lakásban és menet közben is fokozottan ügyelni a higiéniára. Munkatársainknak jogosultak az olyan munkavégzést félbeszakítani, amely során a távolságtartást, illetve egészségük védelmét nem tudják megfelelően biztosítani – ugyanez vonatkozik a lakókra is, akik a saját szempontjukból egészségük veszélyeztetését látják.

A tervezett feladatokról a lakóközösségeket képviselőik útján, illetve az épületekben elhelyezett hirdetményeken, megfelelő időben tájékoztatjuk. Ily módon felelünk meg a távolságtartásra és az emberek közötti kapcsolatok csökkentésére irányuló követelményeknek.

A hatóságok által kiadott iránymutatásoknak megfelelően munkatársaink egy része részben otthonról is dolgozik. Ebben a kihívásokkal teli időszakban természetesen mindenkinek ügyelnie kell arra is, hogy a higiénés és a távolságtartási szabályokat otthon, illetve a magánéletben is be kell tartani.

Az egyértelmű higiéniai szabályok és az emberek közötti távolságtartási szabályok betartása érdekében jelentős szerepet játszik a digitalizáció, az automatizálás. Ezen eszközök útján szolgáltatásaink legnagyobb részét a jelenlegi helyzetben is teljesíteni tudjuk. Az épületek jelentős részében, ahol a lakóközösség Techem szolgáltatását veszi igénybe, távleolvasásra alkalmas rádiós költségmegosztók kerültek felszerelésre és távleolvasásra alkalmas rendszer került kialakításra. Minden épületben, ahol ilyen készülékek működnek, a leolvasási értékeket vagy egyéb fontos információkat (pl. hibaüzenet) a koronavírus idején is, távolról le tudjuk olvasni. Ügyfeleink az egyéb fontos információkat digitális úton tudják munkatársainkkal közölni. Társaságunk költségmegosztási szolgáltatását nem befolyásolná az sem, ha esetleges megbetegedések miatt egy területi irodát átmenetileg be kellene zárni.

Ebben a kihívásokkal teli időszakban minden munkatársunknak, ügyfelünknek és mindenkinek nagyon sok erőt, együttműködést és egészséget kívánunk!

Biztosak vagyunk abban, hogy bár a vírus miatt kialakult helyzet jelenleg távolságtartásra kényszerít bennünket, a jövőben közelebb hoz minket egymáshoz, mint korábban.

Ugrás a lap tetejére